Η επένδυση μόνο στο σεξ οδηγεί σε διαζύγιο;
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία

Τα κριτήρια επιλογής συντρόφου σίγουρα διαφοροποιούνται στην πορεία του χρόνου, όπως επίσης διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή, τις παραδόσεις, το φύλο, τα πρόσωπα, τις συνήθειες και τις ανάγκες των ανθρώπων. Ίσως επίσης διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία στην οποία καλείται ο καθένας να επιλέξει σύντροφο. Ίσως ακόμα επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το μοντέλο της πατρικής οικογένειας.

Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι το γεγονός ότι μέχρι πριν από είκοσι χρόνια τα κριτήρια αυτά ήταν ευρύτερα από αυτά που αξιολογούνται σήμερα. Περιλάμβαναν επίσης τα στοιχεία του χαρακτήρα της εντοπιότητας, της καταγωγής, του τρόπου σκέψης και των κοινών στόχων στη ζωή.

Το κριτήριο της σεξουαλικότητας ήταν σημαντικά υποβαθμισμένο δεδομένου ότι μέχρι πριν από δύο γενεές η σεξουαλική ζωή ξεκινούσε με το γάμο. Η σεξουαλικότητα μπερδευόταν με την αγνότητα, την εποχή που το οικοδόμημα της ηθικής στηριζόταν στην παρθενία και η ηθική της εποχής ήταν βασισμένη στην ηθική του παρθενικού υμένα.

Η αλματώδης αλλαγή αντιλήψεων και τρόπου ζωής τα τελευταία πενήντα χρόνια άλλαξαν τελείως και τα κριτήρια επιλογής συντρόφου οδήγησαν πολλές νεαρές γυναίκες στο να νιώθουν άσχημα αν παραμένουν παρθένες στην ηλικία των είκοσι χρόνων. Κύριο κριτήριο επιλογής συντρόφου στις μέρες μας είναι η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων και η σεξουαλική τους συμπεριφορά που μετριέται σε επιδόσεις και εμπειρία. Πολλά νέα ζευγάρια χρησιμοποιούν το σεξ ως τρόπο πρώτης γνωριμίας, και το σεξουαλικό κριτήριο ως μοναδικό κριτήριο επιλογής συντρόφου και προοπτικής για μια μόνιμη σχέση με προοπτική γάμου. Πολλά ζευγάρια που δηλώνουν ότι «τα βρίσκουν σε όλα» με τον σύντροφό τους υπονοούν ότι τα βρίσκουν πολύ καλά στο σεξ.

Αυτό το μοναδικό κριτήριο των ημερών μας παρουσιάζει σημαντικά θετικά και αρνητικά στοιχεία σε σχέση με τα πολλαπλά κριτήρια άλλων εποχών. Ως κύριο θετικό στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η έλλειψη κινδύνου να παγιδευτούμε σε μια σχέση με άνθρωπο που δεν ταιριάζουμε στο σεξ ή παρουσιάζει μια σημαντική σεξουαλική δυσλειτουργία. Το περίεργο είναι ότι ο κανόνας αυτός έχει πολλές εξαιρέσεις. Πολλά άτομα παγιδεύονται ακόμα σε σχέσεις με κακό σεξ, κυρίως μέσα από τη λογική ότι όλα τα προβλήματα θα ξεπεραστούν αυτόματα μέσα στο χρόνο με τους μηχανισμούς εξοικείωσης και συντονισμού στο σεξ. Τα περισσότερα όμως σεξουαλικά προβλήματα δεν ξεπερνιούνται αυτόματα και πολλές φορές μεγαλώνουν με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας το ζευγάρι σε απογοήτευση και αραίωση των σεξουαλικών επαφών. Πολλά ζευγάρια οδηγούνται στους ειδικούς για να ξεπεράσουν ένα πρόβλημα στο σεξ όταν πια φτάσουν στην απογοήτευση ή όταν τα σεξουαλικά προβλήματα αρχίσουν να απειλούν την ίδια τη σχέση.

Ως κύριο αρνητικό στοιχείο του μοναδικού κριτηρίου της εμφάνισης και της σεξουαλικότητας στην επιλογή συντρόφου θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι το μοναδικό κριτήριο είναι πάντοτε πιο επικίνδυνο για την πορεία μιας σχέσης, σε αντίθεση με τα πολλαπλά κριτήρια επιλογής συντρόφου παλαιότερων εποχών.

Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η επιβαρυμένη καθημερινότητα των ανθρώπων και η ρουτίνα της μόνιμης σχέσης λειτουργεί επίσης αρνητικά στη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων. Το πάθος της σεξουαλικότητας επισκιάζεται από τη συνήθεια και τις αυξημένες κυρίως οικονομικές υποχρεώσεις που οδηγούν σε ψυχολογική πίεση και αδιέξοδα.

Υπάρχουν επίσης και οι μηχανισμοί γήρανσης των ανθρώπων σε επίπεδο εμφάνισης, που δύσκολα ξεπερνιούνται με πλαστικές και αισθητικές επεμβάσεις.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε αύξηση των διαζυγίων σε ηλικία ωριμότητας και μετά πολλά χρόνια γάμου.

Χρειάζεται πολλή προσοχή στο πώς λειτουργούμε σε μια σχέση, στο πόσο γρήγορα αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα στο σεξ και πώς τα αντιμετωπίζουμε σε μια εποχή που θέλει τη σεξουαλικότητα ρυθμιστή στις σχέσεις των δύο φύλων.Ζήσης Παπαθανασίου

Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας - Σεξολόγος

Διευθυντής Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου

Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία
Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο | Ζήσης Παπαθανασίου: Επ. Καθηγητής Γυναικολογίας – Σεξολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής | Στύση, Εκσπερμάτιση, Ανοργασμία, Ερωτική Επιθυμία, Ανδρολογία, Σεξολογία